Stichting Starena houdt zich bezig met de ontwikkeling en uitvoering van bij- en nascholing voor werkers in de Geestelijke Gezondheidszorg. De stichting tracht haar doel te bereiken door het organiseren van bij- en nascholing en door het uitgeven van publicaties.

Ten behoeve van de herregistratie worden steeds hogere eisen gesteld aan systematische bij - en nascholing van basisvaardigheden. Starena streeft ernaar om in nauwe samenwerking met de beroepsverenigingen (NVvP, NVP en NIP) een systematisch aanbod van gecertificeerde bij- en nascholing te doen, zodanig dat de basiskennis op peil blijft, er verdieping ten aanzien van de inhoudelijke aspecten van het vak plaatsvindt en voldaan wordt aan de eisen voor herregistratie.

Starena organiseert samen met Dimence een tweedaagse workshop in de serie ‘Master Clinicians’.

7 & 8 oktober 2010: De behandeling van complex trauma: DBT-PTSD door Martin Bohus & Antje Krüger